Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousTyö, palkat ja toimeentulo

Metsämaan omistus

Suomen virallinen tilasto.fi
Metsämaan omistus -tilasto kuvaa yksityishenkilöiden ja muiden omistajaryhmien metsätilakokonaisuuksien ja metsälöiden lukumääriä ja metsämaan pinta-aloja. Tiedot julkaistaan vuosittain.

Tuottaja: