Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousYmpäristö ja luonto

Metsien suojelu

Suomen virallinen tilasto.fi
Metsien suojelu -tilasto sisältää tiedot lakisääteisistä suojelualueista ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteista sekä luontoarvojen suojelua tukevista metsistä Suomessa maakunnittain, maa- ja suojeluluokittain sekä aluetyypeittäin. Tilasto julkaistaan noin kolmen vuoden välein.

Tuottaja: