Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousYmpäristö ja luonto

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

Suomen virallinen tilasto.fi
Metsänhoito- ja metsänparannustyöt -tilastossa esitetään näiden töiden vuosittain tehdyt työmäärät sekä yksikkö- ja kokonaiskustannukset. Hakkuista tilastossa on hakkuupinta-alat hakkuutavoittain. Tilasto laaditaan työlajeittain, omistajaryhmittäin ja maakunnittain. Tiedot julkaistaan vuosittain.

Tuottaja: