Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousTyö, palkat ja toimeentulo

Maa- ja puutarhatalouden työvoima

Suomen virallinen tilasto.fi
Maa- ja puutarhatalouden työvoima -tilasto sisältää tietoja maa- ja puutarhatalouden työntekijöiden lukumäärästä, vuosityömäärästä, koulutuksesta ja sukupuolesta. Tiedot kerätään maatiloilta kyselyllä. Tiedot julkaistaan 3 - 4 vuoden välein.

Tuottaja: