Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousYritykset

Metsätilinpito

Suomen virallinen tilasto.fi
Metsätilinpito-tilasto on tilastokokonaisuus, jossa käyttö- ja massataseen avulla kuvataan puun ja metsäteollisuustuotteiden tarjontaa eri lähteistä, käyttöä teollisuudessa ja energian tuotannossa sekä puuaineksen virtoja raaka-aineista tuotteiksi. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa.

Tuottaja: