Aiheet
Terveys ja sosiaaliturvaTyö, palkat ja toimeentulo

Opintotuki

Suomen virallinen tilasto.fi
Tilasto opintotuesta sisältää tietoja opintotuen saajista ja maksetuista tuista. Lisäksi tilasto sisältää tietoja korkeakouluopiskelijoiden ateriatuesta, opintolainan korkoavustuksesta, opintolainahyvityksestä, opintolainavähennyksestä ja aikuiskoulutustuen lainatakauksesta. Tiedot saadaan Kelan etuusjärjestelmästä, ja ne julkaistaan kuukausittain, kalenterivuosittain ja lukuvuosittain.

Tuottaja:

Kansaneläkelaitos