Aiheet
Terveys ja sosiaaliturvaVäestö ja yhteiskunta

Perusterveydenhuolto

Suomen virallinen tilasto.fi
Perusterveydenhuollon tilasto sisältää tietoja perusterveydenhuollon toiminnasta hoitoilmoitusrekisterin (AvoHILMO) tietojen pohjalta. Tilasto sisältää esimerkiksi avohoitokäynnit perusterveydenhuollossa ja asiakasmäärät perusterveydenhuollossa.

Tuottaja: