Aiheet
Terveys ja sosiaaliturvaTyö, palkat ja toimeentulo

Lastenhoidon tuet

Suomen virallinen tilasto.fi
Tilasto lastenhoidon tuista kuvaa alle kouluikäisten ja koulunkäyntinsä aloittavien lasten perheille maksettuja tukia. Tiedot saadaan Kelan etuusjärjestelmästä, ja ne julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Tuottaja:

Kansaneläkelaitos