Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousYritykset

Puun markkinahakkuut

Suomen virallinen tilasto.fi
Puun markkinahakkuut -tilasto sisältää tietoja teollisuuden käyttöön hakatun teollisuus- ja energiapuun hakkuumääristä puutavaralajeittain ja omistajaryhmittäin. Tilaston tiedot kerätään yrityksiltä. Tiedot julkaistaan kuukausittain ja vuosittain.

Tuottaja: