Aiheet
Terveys ja sosiaaliturvaVäestö ja yhteiskunta

Pohjoismaiset perinataalitilastot

Suomen virallinen tilasto.fi
Tilasto sisältää perinataaliterveyttä koskevia tietoja kaikista Pohjoismaista. Keskeisimpiä indikaattoreita ovat synnytysten ja syntyneiden lasten määrät, perinataalikuolleisuus, synnyttäjien ikä ja syntyneiden lasten paino. Kaikki tiedot esitetään maakohtaisesti.

Tuottaja: