Aiheet
Terveys ja sosiaaliturvaTyö, palkat ja toimeentulo

Suomen työeläkevakuutetut

Suomen virallinen tilasto.fi
Suomen työeläkevakuutetut -tilasto kuvaa Suomen työeläkejärjestelmässä vakuutettuja henkilöitä sekä palkansaajien työeläkevakuutettuja ansioita. Tilasto perustuu työeläkejärjestelmän rekisterien ja tulorekisterin sisältämiin tietoihin. Tiedot ilmestyvät kerran vuodessa.

Tuottaja:

Tilaston perustiedot