Aiheet
Terveys ja sosiaaliturvaTyö, palkat ja toimeentulo

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat

Suomen virallinen tilasto.fi
Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoja koskeva tilasto sisältää Kelasta saadut ja kunnista kerätyt tiedot toimeentulotukilakiin (1412/1997) liittyvien lakisääteisten velvoitteiden toteutumisesta.

Tuottaja: