Aiheet
Terveys ja sosiaaliturvaYritykset

Yksityiset sosiaalipalvelut

Suomen virallinen tilasto.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää vuosittain yksityisiltä sosiaalipalveluntuottajilta tietoja niiden toiminnasta ja henkilökunnasta. Yksiköiden osoitteet saadaan lääninhallitusten yksityisten sosiaalipalveluntuottajien lupa- ja ilmoitusrekistereistä.

Tuottaja: